ProfExam Player

ProfExam Player

Nó được thiết kế cho thí nghiệm và chuẩn bị cho certification thích làm bài kiểm
Người dùng đánh giá
5.0  (1 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.7
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
ProfExam Player là một chương trình được thiết kế cho thí nghiệm và chuẩn bị cho certification thích làm bài kiểm. Anh có thể chọn nào câu hỏi mà anh muốn làm việc qua một vài bài kiểm tra (từ sẵn trong dự án), câu hỏi một số đối tượng hay tất cả câu hỏi sẵn trong dự án. Nó cũng hỗ trợ khả năng di chuyến tiếp theo hay trước câu hỏi, nhảy với bất cứ câu hỏi nào của kiểm tra qua cái số hay bằng cách chọn những câu hỏi trong danh sách.
Thông tin được cập nhật vào: