ProfExam Player

ProfExam Player

มันถูกออกแบบสำหรับกำลังทำการทดสอบกับการเตรียมงานสำหรับใบรับรองบจากการสอบในครั้งก่อน
คะแนนผู้ใช้
5.0  (1 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
1.0
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 1 รางวัล
ProfExam Player คือโปรแกรมออกแบบสำหรับกำลังทำการทดสอบกับการเตรียมงานสำหรับใบรับรองบจากการสอบในครั้งก่อน คุณสามารถเลือกที่ถามคำถามคุณอยากจะทำงานผ่าน:บางอย่างตรวจสอบ(จากที่มีอยู่ในโครงการนี้), คำถามอยู่เรื่องบางอย่างหรือของทั้งหมดคำถามที่มีอยู่ในโครงการ มันยังจะให้คุณสนับสนุนสำหรับการขนย้ายไปที่หน้าหรือก่อนหน้านี้คำถามกระโดดต้องมีคำถามขอสอบของมันโดยเบอร์หรือโดยการเลือกคำถามอยู่ในรายชื่อ.
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ:

SI ความคิดเห็น

ขอขอบคุณสำหรับการให้คะแนนโปรแกรม!
โปรดเพิ่มความคิดเห็นเพื่ออธิบายเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการลงคะแนนของคุณ
0 ความคิดเห็น
คะแนนของคุณ:

Facebook ความคิดเห็น