ProfExam Player

ProfExam Player

זה נועד לביצוע בדיקות לקראת בחינות הסמכה
דירוג המשתמשים
5.0  (1 הצבעה)
הדירוג שלך
ציון
1.0
תוכנה 100% נקיה. בדוק את הדו"ח.
תוכנה זו קיבלה פרס 1
ProfExam Player היא תכנית שנועדה לביצוע בדיקות לקראת בחינות הסמכה. אתה יכול לבחור איזה שאלות אתה רוצה לעבוד דרך: מסוים הבחינה (מתוך זמין בפרויקט), שאלות על נושא מסוים או כל שאלות זמין בפרויקט. הוא גם מספק תמיכה עובר לשקופית הבאה או הקודמת שאלה, קופץ לשום שאלה של הבחינה על-ידי המספר שלו או על ידי בחירת השאלה ברשימה.
המידע עודכן בתאריך:

SI תגובות

תודה דירוג התכנית!
אנא הוסף הערה המסבירה את ההיגיון מאחורי ההצבעה שלך.
0 תגובות
הדירוג שלך:

Facebook תגובות